Một trang web mới sử dụng WordPress

Đừng vào spa khi làm phẫu thuật thẩm mỹ

Đừng vào spa khi làm phẫu thuật thẩm mỹ đó là bài báo từ Thanhnien, trước những ca tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ, UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo sở y tế, các sở ngành, UBND quận, huyện rà soát các spa, thẩm mỹ viện và việc hành nghề phẫu…